Servisna podrška

Fototeh d.o.o. teži pružanju najbolje moguće podrške i nakon kupnje fotoaparata, osigurava Vam garantnu, post garantnu i ugovornu servisnu uslugu svih Nikon proizvoda.
Na raspolaganju Vam stoje certificirani stručnjaci Fototeh servisnog centra.

ZANIMLJIVO – Pročitajte članak o našem servisu objavljenom u DigitalFoto časopisu. [PDF]

Preporuka servisnog centra:
Ukoliko opremu do Fototeh Servisnog centra šaljete poštom ili drugim načinom kurirske dostave, molimo Vas da obratite pozornost na niže navedene preporuke.
Prije slanja opreme si za vlastitu arhivu prepišite njezin tip i serijski broj, opremu zaštitite i upakirajte u kutiju koja štiti od udarca (po mogućnosti u originalno pakiranje), u pakiranje uključite i slijedeće: povratnu adresu, broj telefona, opis problema, kopiju računa kao dokaz o garanciji (ukoliko je važeća)
opremu pošaljite na adresu: Fototeh d.o.o., Servisni centar, Veslačka 17, 10000 Zagreb

Obrazac za slanje opreme u servisni centar [PDF]

Napomena:
Fototeh d.o.o. ne odgovara za eventualna oštećenja nastala prilikom transporta i dostave paketa do Fototeh servisnog centra. Molimo vas da obratite pažnju na osiguranje sadržaja pošiljke na način da se ne može oštetiti prilikom uobičajene manipulacije u transportu, posebice na mogućnost korištenja posebnih naznaka (npr. “Lomljivo”).

Servisni centar – kontakt

Fototeh d.o.o.
Servisni centar
Veslačka 17
10000 Zagreb

Tel: 01 6196 611
E-mail: servis@fototeh.hr

Radno vrijeme servisa: ponedjeljak-petak, 8-16h